מחבר: ניר פפרברג

ניר פפרברג

(1992, יפו) עוסק בתיעוד, פירוק והרכבה מחדש של סיטואציות מתוך אסופות מילים, קווים וצילומים. מנהל תכניות חינוך ב”מרכז רכטר לאדריכלות”, חבר מייסד ב”קואפרטיב אדריכלים צעירים”, ושותף בקהילת “תרבות של סולידריות”. מרותק מהקשר שבין המקום והאירוע. מבקש לערער באופטימיות על גבולות הדיסציפלינה, ולהעצים מעשים מרחיבי לב על רצף סבכת הקשרים אמנות-אדריכלות-חינוך.

יוֹמְמוּת  |  את יושבת. את קמה. את עומדת.

יוֹמְמוּת | את יושבת. את קמה. את עומדת.

– יש לך חלומות? – איי דרים. – מה אתה חולם? – איי דרים נייטמרס. – סיוטים? למה? – איי דונט קנואו. אברי נייט נייטמרס.  כשנרדמת אתמול התעוררת היום. את לא לגמרי בטוחה אם להאמין לגוף או לנוף. כעבור שעה באזור הזמן של מיטתך, ומתוך מלכודת המצעים שאת, השעון מתזכר: בלילה […]