חודש: נובמבר 2023

יותר משלוש גיניאות או: הפמיניזם ימנע את המלחמה (הבאה)

יותר משלוש גיניאות או: הפמיניזם ימנע את המלחמה (הבאה)

אני מתקשה למצוא את הטון הנכון, את נקודת המבע המועילה ביותר, לכתוב את הטקסט הזה. "יותר משלוש גיניאות" הוא פרק ראשון בחיבור רחב יריעה שהכותרת שלו היא: הפמיניזם יציל את העולם. הכוונה שלי בכתיבת החיבור היא לאסוף רעיונות מתוך ארון הספרים הפמיניסטי ולהראות כי בידינו הכלים הנחוצים כדי להפסיק את […]