מחבר: פאטמה שנאן

עבודותיי המוקדמות מתרכזות בדימוי של השטיח, בחיבורו עם הטבע ומערכת היחסים שלו עם הגוף. עבודות כמו ׳שדה׳, ׳פורטרט עצמי ושטיח׳ ו-׳פורטרט עצמי מרחף׳, שמתעסקות בדימוי הגשמי של השטיח, שמות דגש על הנוכחות הפיזית של האובייקט ועל הנוכחות הדומיננטית בו נבדל השטיח משאר החפצים בבית בו גדלתי. אני מנטרלת את השטיח בתלישתו מהמקום הטבעי שלו והצבתו במקום אחר בהתבסס על המושג ״המרחב ההטרוטופי״ שטבע פוקו. פעולה זו נהייתה מעין התרסה כנגד אותו אובייקט; את הנוכחות של השטיח באותן סצנות מבוימות החלפתי בחמש שנים האחרונות בנוכחות של גופי שלי. אני רואה את העשייה שלי נוטה לכיוון אמנות פרפורמנס במקביל להיותי ציירת. הציורים שלי הם תוצר של מיצגים אישיים, אשר ממשיכים להתקיים ולחקור את הקשר בין המגבלה המנטלית לתוצאה הפיזית שלה על הגוף גם בהצגתם לאחר מכן על קירות הגלריה והמוזיאון.

פאטמה שאנן, ינואר 2021


מהדורה מקוונת | ינואר 2021

פורטרט עצמי מרחף

פורטרט עצמי מרחף

עבודותיי המוקדמות מתרכזות בדימוי של השטיח, בחיבורו עם הטבע ומערכת היחסים שלו עם הגוף. עבודות כמו ׳שדה׳, ׳פורטרט עצמי ושטיח׳ ו-׳פורטרט עצמי מרחף׳, שמתעסקות בדימוי הגשמי של השטיח, שמות דגש על הנוכחות הפיזית של האובייקט ועל הנוכחות הדומיננטית בו נבדל השטיח משאר החפצים בבית בו גדלתי. אני מנטרלת את השטיח […]