מחבר: אריה גוס

אריה גוס

חבר חוג המתרגמים של "מכתוב" – סדרת תרגומי פרוזה ושירה ערבית, מכון ון ליר בירושלים.