מחבר: עלי בן אבי-טאלב

עלי בן אבי-טאלב

הח'ליף עלי בן אבי טאלב (598–661), האחרון בארבעת "הח'ליפים ישרי הדרך" שמשלו באומת האסלאם הצעירה לאחר מות הנביא מוחמד, בן-דודו, נודע לתהילה על צדיקותו הרבה. דיוואן שלם של שירים ואמרות מיוחס לעלי, הדמות המקודשת ביותר באסלאם השיעי אחרי הנביא, אלא שלא כל גרסאותיו שהגיעו לידינו תמימות דעים באשר לנוסח השורות, לסדרן המדויק ולאופן חלוקתן לשירים.