שוטים ממציאים | Ship of Fools - חגי שגב על טולקובסקי וכהן-קידר