מחבר: נסים קלדרון

נסים קלדרון

פרופסור אמריטוס לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. ספריו האחרונים: יום שני – על שירה ורוק בישראל אחרי יונה וולך (דביר ואוניברסיטת בן-גוריון, 2009), וארול אחד, מאיר אריאל – ביוגרפיה (דביר, 2016). המסה “זיכרונות הינשוף” היא חלק מתוך ספר המסות בכתובים קראתי – על מפגשים עם ספרים.