מחבר: גלילי שחר

גלילי שחר

פרופסור לספרות השוואתית באוניברסיטת תל אביב. עבודתו מוקדשת למחקר והוראה של ספרות והגות גרמנית ויהודית.

 

 

שכן טוב

שכן טוב

I שמות, הנקראים כראוי – ובעת הנכונה, יש בהם, אומרת המסורת, לעורר את הבריאה. השם הטוב, הנקרא בקול, בכוחו להשיב את הנבראים משתיקתם ולקרבם – להיות בדיבור. כל דבר ודבר צריך על כן את שמו הראוי – שיהיה נקרא בעתו, להשיבו אל מפתן השפה. אך שמות שאינם נקראים כראוי, כי […]