מחבר: עמנואל קופלביץ

עמנואל קופלביץ

(1922) הוא מוסמך האוניברסיטה העברית לשפה וספרות ערבית, לשון עברית וחינוך. שימש כמרצה לספרות ערבית באוניברסיטת תל אביב וכמרצה לחינוך במכללת דוד ילין. תרגם מערבית ומלשונות אירופה ספרים המהווים בסיס להכרת תרבות האסלאם, בהם אקדמות לאבן ח’לדון (מוסד ביאליק, 2002), טהא חוסיין והתחדשותה של מצרים (מוסד ביאליק, 2001), עולמו של הנביא מוחמד (כרמל, 2011), מוחמד והקוראן (כרמל, 2015) ועוד. בקרוב יראה אור הספר עלילות נפוליאון במצרים בתרגומו.