מחבר: בעל הפרצוף

בעל הפרצוף

שם-עט.

המוּע'תַסַל (הרשתית) הוא קטע מתוך ה'רשתית' נובלה בכתובים אשר מבררת – בתיווך כתיבת קולאז'-קולקטיבי ובבחינת הספרות ככותבת – את השהות במחלקה סגורה בבית חולים פסיכיאטרי. כנגזרת של היגיון ספרותי זה, הטקסט מפורסם תחת שם-העט בעל הפרצוף.

המוּע'תַסַל (הרשתית)

המוּע'תַסַל (הרשתית)

בהיהפך הדברים, בהתגבר עליו חשדו מפני הקללה שעמדה מנגד, בחשבו על שפתותיה של דלית בדם קפוא, בלילה שלו המלא דאגות מפני סכנה אורבת, ברוחו הקצרה מלשוחח עם עצמו, בבוֹרחוֹ מפני רעתו של הלוחש הנחבא, שיקע עצמו בעצבות עמוקה, מתבוסס כול כולו בצער טרי (הלוחש בלבב כל איש עדיין קינן בו), […]